FANDOM


Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng là loại chưởng pháp kỳ lạ bậc nhất do Dương Quá sáng tạo nên trong 16 năm chờ đợi Tiểu Long Nữ và cũng chỉ mình Dương Quá sử dụng.

Đặc điểmSửa đổi

Đây là môn võ kỳ lạ sử dụng khi đang trong tâm trạng tương tư sầu khổ vô cùng đau đớn tuyệt vọng. Khi tâm trạng vui vẻ hạnh phúc, vô ưu vô lo thì lộ chưởng pháp này mất đi thần hiệu.

Môn võ này được sáng tạo khi Dương Quá chỉ còn một tay nên lấy nội công làm gốc không dùng các biến hóa đa đoan để thủ thắng. Nhiều chiêu thức trong Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng được biến hóa bắt nguồn từ các võ công mà Dương Quá đã học như: Ngọc Nữ Tâm Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Nghịch Hành Kinh Mạch, Cáp Mô Công, Đả Cẩu Bổng Pháp, Ngọc Tiêu Kiếm Pháp,,,

Chiêu thứcSửa đổi

Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng có 17 chiêu thức :

 • Tâm Kinh Nhục Khiêu
 • Khởi Nhân Ưu Thiên
 • Vô Trung Sinh Hữu
 • Đà Nê Đới Thủy
 • Bồi Hồi Không Cốc
 • Lực Bất Tòng Tâm
 • Hành Thi Tẩu Nhục
 • Đảo Hành Nghịch Thi
 • Phế Tẩm Vong Thực
 • Cô Hình Chích Ảnh
 • Âm Hận Thôn Thanh
 • Lục Thần Bất Thân
 • Cùng Đồ Mạt Lộ
 • Diện Vô Nhân Sắc
 • Tường Nhập Phi Phi
 • Nghai Nhược Mộc Kê