FANDOM


Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là một trong nhiều môn võ công được ghi lại trong Cửu Âm Chân Kinh.

Nguồn gốcSửa đổi

Cửu Âm Bạch Cốt Trảo nguyên có tên là Cửu Âm Thần Trảo, khi Chu Bá Thông truyền thụ cho Quách Tĩnh Cửu Âm Chân Kinh đã giải thích. Khi luyện Cửu Âm Thần Trảo thì chỉ dùng tay đánh vào vách đá để luyện tập, nhưng do Mai Siêu Phong cùng sư huynh Trần Huyền Phong ăn cắp được nửa quyển hạ Cửu Âm Chân Kinh, sau đó tập luyện theo mà không hiểu yếu chỉ của đạo gia trong khẩu quyết võ công nên khi luyện dùng tay đánh vào sọ người sống, khi luyện tập thường chất rất nhiều sọ người xung quanh nơi mình tập, từ đó tên gọi Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.

Quyển hạ Cửu Âm Chân Kinh viết: "Năm ngón phát kình, không gì cứng không phá được, chụp vào đầu óc như xuyên vào đậu hũ". Câu "Chụp vào đầu óc" ý là tấn công vào chỗ yếu hại của địch nhân, Mai Siêu Phong lại tưởng là phải chụp vào đầu người thật nên lúc luyện công cũng theo đó mà làm. Yếu chỉ của bộ Cửu Âm Chân Kinh này vốn là học đường lối theo tự nhiên của Ðạo gia, xua quỷ trừ tà để trường sinh dưỡng mệnh, há lại dạy người ta luyện thành võ công hung ác tàn nhẫn như thế.

Người luyệnSửa đổi

Nổi danh nhất với võ công này là Hắc Phong Song Sát, Thiết Thi Mai Siêu Phong, 1 trong 6 đệ tử ban đầu của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Ngoài Hắc Phong Song Sát ra chỉ có Dương Khang (đã bái Mai Siêu Phong làm sư phụ), Chu Chỉ Nhược phái Nga Mi và truyền nhân Thần Điêu Hiệp Lữ (cô gái áo vàng trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký) là có sử dụng võ công này. Trong số những người sử dụng thì Hoàng Sam Nữ Tử là người dùng môn võ này lợi hại nhất, nàng luyện Cửu Âm Thần Trảo theo đường lối chính tông và dễ dàng đả bại Chu Chỉ Nhược.