FANDOM


Giới thiệu

Chùa Huyền Không Hội Nghị Tay Ba là một sự kiện trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung.

Chùa Huyền Không là một ngôi chùa trên Thúy Bình Sơn, bên cửa Từ Diêu, thuộc núi Hằng Sơn. Chùa được dựng từ thời Bắc Ngụy, vách núi Thúy Bình Sơn thẳng đứng nhẵn bóng, vượn khỉ cũng không leo lên được.

Thành phần tham gia

 • Xung Hư đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Đang.

Nguyên nhân và mục đích

 • Phương Chứng và Xung Hư muốn đàm luận cùng Lệnh Hồ Xung về kế hoạch hợp nhất Ngũ Nhạc Kiếm phái của Tả Lãnh Thiền, chưởng môn phái Tung Sơn. Chủ yếu là muốn phá kế hoạch này, hoặc làm cho nó đi theo hướng có lợi cho võ lâm Trung Nguyên.

Diễn biến và kết quả

 • 3 người đàm luận về Thúy Bình Sơn, về lịch sử và các vị anh hùng đã ghi danh ở ngọn núi này
 • Đàm luận về kế hoạch hợp nhất Ngũ Nhạc của Tả Lãnh Thiền
 • Xung Hư và Phương Chứng phân tích rõ ý đồ của Tả, đó là một mưu đồ hết sức to tác gồm 4 bước, nếu nó thành công thì Trung Nguyên võ lâm sẽ bị biến đổi rất nhiều, có thể nói là lâm vào đại nạn. Cả võ lâm sẽ bị một tay y điều khiển.
 • Xung Hư và Phương Chứng phân tích tình thế và năng lực của các phái cũng như các chưởng môn các phái trong võ lâm nói chung và Ngũ Nhạc nói riêng.
 • Phương Chứng kể cho Lệnh Hồ Xung về nguồn gốc của Quỳ Hoa Bảo Điển (Tịch Tà Kiếm Phổ),nguyên nhân chính của câu chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ. Ông kể về nguồn gốc của việc Ngũ Nhạc kiếm phái liên minh là để chống lại Ma Giáo tấn công.
 • Qua câu chuyện của Phương Chứng đại sư, phần nào đã hé lộ những cơ mưu của Nhạc Bất Quần.
 • Cuối cùng họ kết luận, không thể để Tả Lãnh Thiền thống nhất Ngũ Nhạc, và đề nghị Lệnh Hồ Xung đứng ra tranh giành chức chưởng môn nhân của Ngũ Nhạc phái.
 • Cuối hội nghị có sự xuất hiện đột ngột của Ma Giáo, khiến hội nghị kết thúc sớm hơn dự kiến

Ý Nghĩa

 • Có thể thấy qua hội nghị một phần của tấm màn bí mật của câu chuyện lắt léo mà Kim Dung đã tao dựng đã được hé mở.
 • Giải thích được nguồn gốc của Quỳ Hoa Bảo Điển và những uẩn khúc trên vách núi Tư Quá trong lòng Lệnh Hồ Xung từ trước

Composed by Quang Minh Tả Sứ, member of http://tuhientrang.hnsv.com