FANDOM


Dịch Cân Kinh là bảo điển chí cao vô thượng của Thiếu Lâm tự, cùng với "Tẩy Tủy Kinh" là hai bộ công pháp của Thiếu Lâm do Đạt Ma tổ sư diện bích 9 năm tạo ra. Nhưng do bị thất truyền nên Thiếu Lâm Tự sau này chỉ còn lưu lại "Dịch Cân Kinh", "Tẩy Tủy Kinh" thì hoàn toàn biến mất.

Dịch Cân Kinh vốn viết bằng chữ Phạn nên trong dù để ở Thiếu Lâm nhiều năm nhưng không ai luyện được. Sau này nhị đệ tử của Đạt Ma là Tuệ Khả được sự giúp đỡ của nhà sư Thiên Trúc là Ban Thích Mật Đế và tướng quân Đường Triều Lý Tĩnh cùng nhau luận bàn mới hiểu hết được những ảo diệu trong đó.

"Dịch Cân Kinh" hướng dẫn việc tập nội công, rèn luyện gân cốt, giúp chuyển đổi gân cốt và cơ bắp từ suy nhược thành sung mãn, khiến người luyện như được hoán gân chuyển cốt, tăng lên cả căn cơ nội công và tư chất luyện võ.

Tu luyện Dịch Cân Kinh cần chú trọng tĩnh tâm tuyệt đối, trong lòng không được nghĩ tới giết chóc hay ham muốn sức mạnh. Cưu Ma Trí vì nóng lòng tu luyện Dịch Cân Kinh để tăng cường nội công nên không những không luyện thành mà còn bị nội thương. Du Thản Chi và Lệnh Hồ Xung do không biết danh tính thực sự của Dịch Cân Kinh, chỉ nghĩ đây là pháp môn dưỡng sinh chữa bệnh nên không bị tẩu hỏa nhập ma.

Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lệnh Hồ Xung vì bị các nguồn nội lực khác nhau xung đột trong cơ thể, nguy cơ tử vong mà được Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh hi sinh đổi sự tự do của nàng để chùa Thiếu Lâm giam cầm, để Lệnh Hồ Xung được học Dịch Cân Kinh, tuy nhiên chàng từ chối. Sau này khi Hấp Tinh Đại Pháp gặp vấn đề, Phương Chứng đại sư đã mạo danh Phong Thanh Dương để truyền Dịch Cân Kinh cho Lệnh Hồ Xung nhờ đó chàng đã giải trừ nguy cơ tẩu hỏa nhập ma do nội lực xung đột như Nhậm Ngã Hành.