FANDOM


Hóa Công Đại Pháp là một môn nội công trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung.

Hóa Công Đại Pháp được sáng tạo bởi "Đinh Xuân Thu", một trong những đệ tử của "Vô Nhai Tử", vì không được Vô Nhai Tử truyền dạy Bắc Minh Thần Công nên y ám hại Vô Nhai Tử hòng chiếm lấy Bắc Minh Thần Công nhưng không chiếm được nên dựa theo Bắc Minh Thần Công tự mình nghĩ ra "Hóa Công Đại Pháp".

Bộ võ công này được sáng tạo dựa theo Bắc Minh Thần Công có cùng mục đích là làm suy yếu nội lực của đối phương nhưng không giống như Bắc Minh Thần Công có thể đem nội lực của đối phương để cho bản thân sử dụng. Hóa Công Đại Pháp nguyên lý là hút chất độc từ các loài độc vật vào cơ thể sau đó đánh vào cơ thể của đối thủ để hóa giải đi nội công của đối thủ. Nhờ vào môn công phu này mà Đinh Xuân Thu đã hoành bá giang hồ khiến người người phải khiếp sợ.

Bộ võ công này khuyết điểm là phải hút chất độc hằng ngày để luyện công và cần dùng Thần Mộc Vương Đỉnh để luyện công. Đây cũng là nguyên nhân khi A Tử đánh cắp Thần Mộc Vương Đỉnh khiến cho Đinh Xuân Thu tức giận từ Tinh Túc phải trở về trung nguyên để tìm lại.