FANDOM


Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, sinh ra ở Hải Ninh, Triết Giang, Trung Quốc nhưng thành danh và phát triển sự nghiệp tại Hong Kong. Được tôn vinh là Võ Lâm Minh Chủ trong giới tác gia võ hiệp, ông là tác gia vĩ đại nhất, nhiều độc giả hâm mộ nhất và có ảnh hưởng tới tận bây giờ, dù phong bút đã hơn 30 năm. Tên tuổi ông cùng các tác phẩm luôn là chuẩn mực mỗi khi người ta nhắc đến tiểu thuyết võ hiệp.

Các mục chính:

  1. Tác phẩm
  2. Nhân vật
  3. Võ công
  4. Môn phái
  5. Sự kiện

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.