FANDOM


Tất_nhiên_là_phải_hư_cấu_chút_....jpg (original file)‎ (500 × 221 điểm ảnh, kích thước tập tin: 38 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Thành viên:Phoenix8991

    Thấy cộng đồng Kim Dung trên wiki ít quá nên qua giúp sức, định tạo trang wiki mới không ngờ biết…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:31, ngày 20 tháng 5 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:31, ngày 20 tháng 5 năm 2015500 × 221 (38 kB)54.80.87.62 (Thảo luận | đóng góp)

Đặc tính hình