FANDOM


Theo Thiên Long Bát Bộ, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ là môn võ công của phái Tiêu Dao do Thiên Sơn Đồng Lão sáng tạo ra. Hoa mai trên núi Thiên Sơn là loài hoa tượng trưng cho người quân tử, cao khiết nhưng cô độc, kiêu hãnh nhưng cũng rất mong manh. Người hái mai phải vừa khiêm cung vừa điềm tĩnh, tâm thế phải quyết đoán còn động tác phải nhanh gọn và chuẩn xác. Dựa trên thủ pháp hái mai mà Thiên Sơn Đồng Lão đã sáng tạo ra công phu này. Thiên Sơn chiết mai thủ phá giải hầu hết võ công trong thiên hạ dù mạnh tới đâu, bao gồm 3 lộ chưởng pháp và 3 lộ cầm nã thủ, trong đó có ẩn chứa các chiêu thức và thủ pháp của nhiều loại binh khí, biến hóa rất phức tạp.