FANDOM


Tiên Thiên Công là võ công tâm đắt nhất của Vương Trùng Dương, tổ sư Toàn Chân Giáo.

Trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu, theo lời kể của Lão Ngoan Đồng khi bệnh cũ lại phát, Vương Trùng Dương nghĩ mình chắc không còn sống lâu nên tới Đại Lý, chủ yếu là để truyền lại công phu lợi hại nhất của ông ta là Tiên Thiên Công cho Nam Đế Đoàn Hoàng Gia. Như thế, Đoàn Hoàng Gia với thần công Nhất Dương Chỉ của hoàng gia và Tiên Thiên Công Trùng Dương Chân Nhân có thể khắc chế Tây Độc Âu Dương Phong, không sợ y hoành hành tác quái nữa. Chỉ vì Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái và Trung Thần Thông, năm người danh tiếng ngang nhau, nếu nói là tới truyền thụ công phu thì không khỏi có chỗ bất kính với Đoàn Hoàng Gia, nên trước tiên xin Đoàn Hoàng Gia truyền thụ Nhất Dương Chỉ rồi mới đem Tiên Thiên Công ra trao đổi. Đoàn Hoàng Gia hiểu dụng ý của y, trong lòng rất kính trọng, lập tức chuyên tâm tu luyện Tiên Thiên Công.

Tiên Thiên Công là đạo gia chính tông võ học, tu luyện sẽ có một nội lực đạo gia tinh thuần cao thâm, ngoài ra nó còn có tác dụng chữa thương rất hiệu quả.

Một số nghi vấn cho rằng Tử Hà Thần Công của Hoa Sơn phái là do bản thiếu từ Tiên Thiên Công biến hóa mà thành.